Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > Nakládání s odpady obce Zaječice

Nakládání s odpady obce ZaječiceObec Zaječice

Název projektuNakládání s odpady obce Zaječice

Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003012

Cílem projektu je snížení objemu směsného komunálního odpadu a zvýšení podílů tříděných složek odpadu zavedením efektivního systému nakládání s tříděným odpadem. Dílčím cílem je pak nižší produkce směsných odpadů a efektivní nakládání s odpady v souvislosti s ohledy na lidské zdraví a životní prostředí.

Obsahem projektu: je maximální podpora třídění odpadů. Ze směsného komunálního odpadu by měla být maximálně separována složka tříděného odpadu. Maximální separace by měla být dosažena především osvětovou činností a propagací důležitosti třídění. Vytříděné složky budou dále vhodně využity postupy, které upotřebí surovinu a energii uloženou v odpadech i snížení separovaných odpadů ukládaných do skládek komunálních odpadů.

Výsledky projektu:

Pořízení kontejnerů, které budou umožňovat lepší manipulovatelnost a především operativnost při sběru a svozu odpadů. Jedná se systém separace a svozu tříděných odpadů. Projekt bude realizován na katastrálním území obce. Zakoupené kontejnery budou ve vlastnictví obce.

"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní  prostředí."

CZ_RO_B_C.jpg


Pochůzkový a podomní prodej je na území obce Zaječice zakázán