Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

vyhláška 1-10 požární řád Obce Zaječice.doc

3. 4. 2010

SN_Zaječice_2021_1_MM_28_03h-OZV_mistni_poplatek_za_odpadove_hospodarstvi 2021.docx 1. 1. 2021 
1_Zaječice_mp ze psů.doc 1.10. 2011
2 Zaječice-MP-vp.doc 1.10. 2011
3 Zaječice- MP vstupné.doc 1.10. 2011
4 Zaječice-MP-VHP.doc 1.10. 2011
Zaječice symboly 1-2012 8.3. 2012 
Tržní řád obce Zaječice 10.12. 2013
   
SN_Zaječice_2016_1_zrušovací  22.12. 2016

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Pochůzkový a podomní prodej je na území obce Zaječice zakázán